Behandlingsmål | Ekoxens HVB

Behandlingsmål

Vi utgår från en rad olika teorier som systemiskt- (att vi ser individen i sitt sammanhang) och lösningstänkande (vi väljer att fokusera på lösningar istället för på problem) och vi använder oss av ett salutogent (hälsa) tänkande som en övergripande modell för allt vårt arbete.

I vardagen använder vi oss av Miljötekniker som verktyg i förändringsarbetet.
”Det är i vardagen förändringar bäst äger rum.”
Vi fokuserar även mycket på ”Uppskattande frågor” främst i syfte att påvisa ungdomarnas positiva utveckling men också på ett lite mera djupare plan där vi är genuint intresserade av hur ungdomen organiserar sitt liv.
Rent konkret innebär det bland annat att vi utifrån varje ungdoms behov arbetar fram en fungerande struktur för dennes vardag där man får lära sig vad respekt
innebär och som kan utveckla individens personliga utveckling och sociala mognad.

För att få en trygghet i vardagslivet har vi regler samt fasta dag- och veckorutiner.

Vi ser det som en klar förutsättning att ungdomens nätverk, om möjligt i första hand föräldrar, är engagerade i behandlingen och dess utvärderingar.

När en ungdom kommer till Ekoxen gör vi tillsammans med socialsekreterare, den unge och gärna föräldrarna upp en plan för ungdomens tid på Ekoxen.
Denna planering följs upp med delmål och utvärderas och revideras ständigt.
Ungdomar, föräldrar och socialsekreterare får ta del av av Ekoxens regler och rutiner vid inskrivning.

 

Ekoxe1


  • Antal besökare
    Totalt:
    Denna v:
    Idag: