För dig som bor här | Ekoxens HVB

För dig som bor här

Dina rättigheter – för dig som bor på ett hem för vård eller boende

Alla barn har lika värde. Du och alla andra barn har rätt att växa upp i en trygg miljö. Samhället har ett särskilt ansvar för dig som bor i ett hem för vård eller boende.

Du har rätt att:

Få veta varför du bor i ett hem för vård eller boende och hur länge det är tänkt att du ska göra det.

Få veta saker som handlar om dig och rätt att få säga vad du tycker till personalen på hemmet och till din socialsekreterare. Du har rätt att bli lyssnad på.

Vara med när man planerar saker som handlar om dig. Det gäller både före och under placeringen  och när vården ska ta slut.

Mötas med vänlighet och respekt. Du får inte behandlas nedvärderande eller kränkande, vare sig av personal eller av andra barn/unga som bor på hemmet.

Läsa utredningen om dig själv och få den förklarad av din socialsekreterare om det är något du inte förstår. Du har rätt att få en kopia på utredningen och även domen om du har placerats med stöd av LVU. Du har rätt att fråga flera gånger om det är något du inte förstått eller vill veta mer om.

Läsa anteckningar som skrivits om dig. Om du tycker att något är fel har du rätt att få även din uppfattning antecknad.

Få veta vem som är din socialsekreterare och hur du kan kontakta honom eller henne. Du har rätt att få prata ensam med honom eller henne. Socialsekreteraren ansvarar för att hålla kontakt med dig och ta reda på hur det går för dig.

Läs mer >>
Rättigheter för dig som bor i ett hvb-hem


På Ekoxen finns personal dygnet runt. Ungdomarna på Ekoxen har alla eget rum som har basutrustning samt TV.

Vid läxläsning och tillfälligt behov av hemundervisning finns det en mindre lokal som är avsedd för detta.
Det finns datorer för spel och skolarbeten.
Alla ungdomar har en daglig sysselsättning som t.ex. kan bestå av skola, praktik eller annan sysselsättning på Ekoxen.

 

Ekoxe1


  • Antal besökare
    Totalt:
    Denna v:
    Idag: